تعرفه‌ها

رایگان سرویس بگیرید و بعد از مصرف بپردازید!

ارسال نخست در ماه، در میزان کارکرد ماهانه،‌ رایگان محاسبه می‌شود. همچنین هزینه کارکرد خود را به صورت Postpaid در ماه بعد بپردازید.

ارسال 0 پوش، 0 در ماه
 

نحوه محاسبه

میزان استفاده نرخ هر اسال
ارسال نخست

تعرفه استفاده برای سازمان‌ها و استارت آپ‌ها

در بفرست طرح‌ها و تعرفه‌های متنوعی برای همکاری با استارت‌آپ‌ها، سازمان‌ها و دیگر مجموعه‌هایی که تعداد بالایی پوش ارسال می‌کنند وجود دارد. در صورت نیاز می‌توانید برای مطلع شدن از دیگر طرح‌ها با ما تماس حاصل کنید .