SDK های بفرست

به منظور تسهیل روند استفاده از بفرست در سیستم‌ها و نرم افزار‌ها می‌توانید از SDK های بفرست استفاده کنید. با استفاده از SDK های رسمی بفرست، می‌توانید از آخرین قابلیت‌های بفرست به صورت stable و production-ready بهره‌مند شوید. بفرست با در نظر گرفتن تعداد کاربران و میزان محبوبیت سکوهای نرم افزاری، SDK های خود را توسعه داده و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

برای مطالعه مستندات SDK هر یک از سکوهای نرم افزاری، روی آن کلیک کنید.

Android SDK
Android
iOS SDK
iOS
Web SDK
Web browsers